Term and Condition

Term and Condition เงื่อนไขและข้อกำหนด 88kanom

Term and Condition คำจำกัดความที่สำคัญและสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไข ก่อนใช้เว็บไซต์ของเรา โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียด โดยการลงทะเบียนบัญชีผู้เล่นกับเว็บไซต์ คุณยอมรับและยืนยันความยินยอมของคุณกับข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.1. การใช้หรือเยี่ยมชมส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ หรือโดยการเปิดบัญชีผ่านเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และคุณปฏิบัติตาม ตกลงที่จะใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่ สัญญา และสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีการลงนามด้วยมือ ตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของคุณ

1.2. นอกจากนี้ เมื่อเล่นเกมใดๆ หรือวางเดิมพันโดยใช้บริการหรือใช้บริการอื่น ๆ คุณตกลงที่จะผูกพันตาม : กฎสำหรับการเดิมพันกีฬาทั้งหมดในหนังสือกีฬาตามกำหนดไว้ในส่วนกฎการเดิมพันกีฬา (“กฎการเดิมพัน”) กฎสำหรับการพนันอย่างรับผิดชอบที่กำหนดไว้ภายใต้ส่วนการพนันอย่างรับผิดชอบ (ข้อกำหนดการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบ) กฎใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโบนัสและโปรโมชัน (เงื่อนไขโปรโมชัน)

1.3. คำจำกัดความต่อไปนี้ใช้ในข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ :

1.3.1. “อุปกรณ์การเข้าถึง” หมายถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ในการเข้าถึงบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สมาร์ทโฟน โทรศัพท์ทั่วไป อุปกรณ์แท็บเล็ต อุปกรณ์สัมผัส หรือระบบความบันเทิงภายในบ้าน เช่น คอนโซลวิดีโอเกม และสมาร์ททีวี (หรืออื่นๆ วิธีการระยะไกลอื่น ๆ )

1.3.2. “ข้อกำหนดของโปรโมชั่น” หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือกฎที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่น โบนัสและข้อเสนอพิเศษซึ่งอาจนำไปใช้กับส่วนหนึ่งส่วนใด ของบริการเป็นครั้งคราว

1.3.3. “ข้อกำหนดในการดาวน์โหลด” หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมของผู้ใช้ ซึ่งคุณต้องยืนยันข้อตกลงของคุณในการเป็นส่วนหนึ่งของการดาวน์โหลด หรือการติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ ซึ่งคุณอาจดาวน์โหลดเพื่อให้สามารถใช้เว็บไซต์ได้

1.3.4. “ข้อกำหนดทั่วไป” หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้

1.3.5. “กลุ่มหมายถึง” ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง บริษัทซึ่งเป็นบริษัทลูกหรือบริษัทโฮลดิ้งสุดท้ายของฝ่ายนั้นเป็นครั้งคราว หรือบริษัทในเครือทางตรงหรือทางอ้อมอื่นของบริษัทโฮลดิ้งสุดท้ายดังกล่าว สำหรับวัตถุประสงค์ของคำนิยามนี้ “บริษัทย่อย” และ “บริษัทโฮลดิ้ง” มีความหมายตามข้อกำหนดเหล่านี้ในพระราชบัญญัติบริษัทที่มีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

1.3.6. “กฎ” หมายถึงกฎการเดิมพันและที่ใช้เฉพาะกับประเภทการเดิมพัน หรือการเล่นเกมที่เกี่ยวข้อง

1.3.7. บริการหมายถึง ตามความเหมาะสม บริการที่ผู้ให้บริการเสนอในช่วงเวลาดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ หรือผ่านแอปพลิเคชันอุปกรณ์การเข้าถึงใดๆ

1.3.8. “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดทั่วไป นโยบายความเป็นส่วนตัว กฎที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดโบนัส ข้อกำหนดการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ ข้อกำหนดข้อผิดพลาด และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับบริการที่คุณใช้ และข้อกำหนดการดาวน์โหลดใดๆ

1.3.9. “เว็บไซต์” หมายถึงเว็บไซต์หรือเพจ เพจย่อย โดเมนย่อย หรือส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์เป็นครั้งคราว ซึ่งอยู่ที่หรือเข้าถึงได้ผ่านโดเมนนี้

1.4. โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนที่จะยอมรับ เมื่อคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว โปรดพิมพ์ข้อกำหนดและเงื่อนไขและจัดเก็บพร้อมกับอีเมลยืนยันทั้งหมด ข้อกำหนดเพิ่มเติม ข้อมูลการทำธุรกรรม กฎของเกม กฎข้อตกลงที่ยุติธรรม และวิธีการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ โปรดทราบว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ระบุไว้ในวรรค 3 ด้านล่าง

1.5 หากคุณไม่ยินยอมที่จะยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดอย่าเปิดบัญชี การใช้บริการใดๆ ของคุณจะถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งมีผลบังคับใช้

1.6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขควบคุมสัญญาของคุณกับผู้ให้บริการ และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 ธันวาคม 2015 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย แต่ละส่วนของเว็บไซต์จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข และคุณควรตรวจสอบทุกครั้งว่า การใช้บริการเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

คู่สัญญาทั่วไป

2.1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะตกลงกันระหว่างคุณและผู้ประกอบการ

2.2. การอ้างอิงในข้อกำหนดและเงื่อนไขถึง “เรา” “ของเรา” หรือ “เรา” เป็นการอ้างอิงถึง:

ผู้ประกอบการ; หรือในกรณีของข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินที่เก็บไว้ในบัญชีของคุณเป็นครั้งคราว ให้กับบริษัทในกลุ่มผู้ประกอบการที่ถือครองเงินดังกล่าว และจะถือว่า (ตามความเหมาะสม) รวมถึงตัวแทน พันธมิตร และซัพพลายเออร์ของเรา

2.3. การอ้างอิงถึง “คุณ” “ของคุณ” หรือ “ผู้เล่น” “ลูกค้า” หรือ “สมาชิก” เป็นการอ้างอิงถึงบุคคลใด ๆ ที่ใช้บริการของบริษัท หรือลูกค้าที่ลงทะเบียนใด ๆ ของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

3.1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่าได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นครั้งคราวด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ด้วยเหตุผลทางการค้า เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ เพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำ คำแนะนำ หรือคำแนะนำจากหน่วยงานกำกับดูแล หรือเพื่อ เหตุผลในการบริการลูกค้า สามารถเข้าถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นปัจจุบันที่สุดได้จากลิงก์ข้อกำหนดและเงื่อนไขในส่วนท้ายของเว็บไซต์ และวันที่มีผลบังคับใช้จะระบุไว้ในวรรค 1.6 ของข้อกำหนดทั่วไปเหล่านี้

3.2. ในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลผ่านหนึ่งในวิธีการที่กำหนดไว้ในย่อหน้า สำหรับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือเล็กน้อย เราอาจไม่แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นคุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขผ่านลิงก์ข้อกำหนดและเงื่อนไขบนเว็บไซต์เป็นประจำ

3.3. ในกรณีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งเราต้องการแจ้งให้คุณทราบ เราจะดำเนินการโดยวิธีการแจ้งตามที่เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งอาจประกอบด้วย : อีเมล (ไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ก่อนหน้านี้ หากมี) ข้อความไปยังกล่องขาเข้าของคุณบนเว็บไซต์ หรือการแจ้งบนเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา เราขอเชิญคุณให้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่โดยคลิกที่ “ใช่” หรือ “ฉันยอมรับ” ทำเครื่องหมายที่ ‘กล่องกาเครื่องหมาย’ หรือวิธีการอื่นที่คล้ายคลึงกันในการยืนยันโดยคุณ หากคุณให้การยืนยันดังกล่าวแก่เรา หรือใช้เว็บไซต์ต่อไปหลังจากมีการแจ้งเตือนตามวรรค 3 จะถือว่าคุณยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ) การเพิ่ม การลบ การแทนที่ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ต่อตัวตนของผู้ประกอบการ ไม่ว่าคุณจะได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไขหรือไม่ก็ตาม

3.4. โดยไม่คำนึงถึงวรรค 3 หากเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับเงินของคุณภายใต้ข้อ 7.3 เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าด้วยวิธีการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรตามดุลยพินิจของเรา วิธีการดังกล่าวกำหนดให้คุณต้องรับทราบการรับข้อมูลดังกล่าวโดยคลิกที่ “ใช่” หรือ “ฉันยอมรับ” ทำเครื่องหมายที่ ‘กล่องกาเครื่องหมาย’ หรือวิธีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันในการรับทราบโดยคุณ หากคุณให้การรับทราบดังกล่าวแก่เรา จะถือว่าคุณได้ยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่

88Kanom เว็บพนันออนไลน์ ของแท้ ไม่ล็อคยูส

เว็บพนันออนไลน์ ไม่ล็อคยูสเซอร์ รวมรูปแบบการให้บริการเกมสล็อต ไม่ผ่านเอเย่นต์ ยอดนิยม มาแรงที่สุดเป็นอันดับต้นๆ เว็บพนันรวมทุกค่าย ได้เงินจริง การันตี 100%

สอบถาม

ติดต่อเรา

Email